Specialist Functiewaardering en Beloning

Voorbeeld beoordelingsformulier


Persoonlijke gegevens
Naam medewerk(st)er:
Personeelsnummer:
Gespreksdatum:
Functie:
Functieschaal:
Organisatieonderdeel: 
Beoordelingsperiode:
Naam 1e beoordelaar:
Naam 2e beoordelaar:

Eindoordeel
Totaaloordeel op basis van taakonderdelen en gedragscriteria:           Oordeel: 1  2  3  4  5 
1 = Onvoldoene: functioneert niet volgens de gestelde eisen
2 = Matig: functioneert gedeeltelijk niet volgens de gestelde eisen
3 = Voldoende: functioneert volgens de gestelde eisen
4 = Goed: functioneert gedeeltelijk boven de gestelde eisen 
5 = Excellent: functioneert volledig boven de gestelde eisen

Opmerkingen beoordelaar:

Opmerkingen beoordeelde:

Opleidingsbehoefte:
Te volgen opleidingen om het functioneren van de medewerk(st)er in de huidige functie te verbeteren of verder te ontwikkelen.

Functioneringsgesprek
Heeft er het afgelopen jaar een functioneringsgesprek plaatsgevonden?
 Ja, datum:                             Nee, reden:

Beoordeling resultaatgebieden (taakonderdelen)
De door de medewerk(st)er in de beoordelingsperiode behaalde resultaten in kwalitatief en kwantitatief opzicht. Beoordeel de vastgestelde belangrijkste onderdelen van de verrichte werkzaamheden.
Resultaatgebieden:
Te leveren prestaties:
Getoonde resultaat in de beoordelingsperiode:
Oordeel:   1  2  3  4  5

Beoordeling competenties
Benodigde competenties: 
Getoonde competentieontwikkeling in de beoordelingsperiode: 
Oordeel:  1  2  3 4 5 

Externe/interne omstandigheden
Specifieke omstandigheden die het functioneren hebben beïnvloed (indien van toepassing):

Doelstellingen volgende beoordelingsperiode
Doelstellingen voor de volgende/komende beoordelingsperiode:
Bepaal de resultaten die in de volgende periode moeten worden behaald.

Overige opmerkingen/afspraken:

Ondertekening

Handtekening 1e beoordelaar:

 

Datum:

Handtekening 2e beoordelaar:

 

Datum:

Beoordeelde voor gezien:

 

Datum:

 

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77-6
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:
© Schuurman HR Advies BV 2017