Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Onze visie

Meer dan geld alleen

Beloning zien wij als een instrument om een organisatie op koers te houden. De huidige generatie medewerkers heeft hierbij specifieke eisen en wensen. Men wil vrijheid en onafhankelijkheid en men wil betaald worden voor wat men waard is. Werken waar, wanneer en hoe het het best uitkomt hoort hierbij. En natuurlijk, de beloning moet marktconform zijn. 

Modern versus traditioneel

Inspelen op deze wensen vergt een eigentijdse kijk op werk en het belonen van werk. Bij moderne vormen van belonen staat de toegevoegde waarde van de medewerker centraal. Op basis daarvan vindt de waardering en de beloning van de medewerker plaats. Wijzigt de inhoud van het werk of wisselt de medewerker van rol, dan wordt de beloning daar eenvoudig en snel op aangepast. Zonder ingewikkelde en tijdrovende procedures. Een modern beloningssysteem zorgt ervoor dat een organisatie wendbaar blijft en flexibel kan inspelen op de continu veranderende omgeving.

Toch wordt een traditioneel beloningsinstrument als functiewaardering nog steeds gezien als één van de meest betrouwbare instrumenten om de hoogte van de beloning te bepalen. Functiewaardering lijkt soms omslachtig, maar het biedt wel duidelijkheid en structuur. Vakorganisaties hechten er nog steeds veel waarde aan vanwege de objectiviteit en robuustheid van de systematiek. Functiewaardering heeft voorlopig zeker nog wel bestaansrecht.

Juiste balans

Voor organisaties is het vaak lastig om de juiste balans te vinden tussen traditioneel en modern belonen. Voor elke organisatie ligt de situatie anders. Er is geen universele oplossing. En omdat het hierbij gaat om meer dan geld alleen, hechten we ook belang aan de intrinsieke motivatie van medewerkers. Denk aan factoren als ontwikkelingsmogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden om werktijden zelf in te delen en erkenning in het dagelijkse werk. Wij zien het als een interessante uitdaging om het beloningsbeleid zo in te richten dat het optimaal aansluit bij de situatie binnen uw bedrijf én de wensen van uw medewerkers. Samen met u ontwikkelen wij een instrument dat de prestaties en ontwikkeling van medewerkers op een eerlijke en objectieve wijze beloont.