Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Visie

Meer dan geld alleen

Beloning zien wij als een instrument om een organisatie op koers te houden. De toekomstige generatie medewerkers heeft hierbij specifieke eisen en wensen. Zij willen vrijheid en onafhankelijkheid en willen betaald worden voor wat zij waard zijn. Moderne werknemers zijn flexibel en willen werken waar, wanneer en hoe het het best uit komt. En natuurlijk, de beloning moet marktconform zijn, want anders is er snel een andere baan gevonden. 

Agile versus traditioneel belonen

Inspelen op deze moderne wensen vergt een andere en bredere kijk op werk en het belonen van werk. Bij agile belonen staat de toegevoegde waarde van de medewerker centraal. Op basis daarvan vindt de waardering en de beloning van de medewerker plaats. Wijzigt de inhoud van het werk of wisselt de medewerker van rol dan wordt de beloning daar eenvoudig en snel op aangepast. Zonder ingewikkelde en tijdrovende procedures. Een agile beloningssysteem zorgt er voor dat een organisatie wendbaar blijft en flexibel kan inspelen op de continu veranderende omgeving.

Toch wordt een traditioneel beloningsinstrument als functiewaardering nog steeds gezien als één van de meest betrouwbare instrumenten om de hoogte van de beloning te bepalen. Zorgvuldigheid gaat nu eenmaal vaak voor snelheid. Een functiewaarderingsprocedure lijkt soms omslag, maar het biedt uiteindelijk wel rust, duidelijkheid en structuur. Vakorganisaties hechten er waarde aan vanwege de objectiviteit en robuustheid van de systematiek. Functiewaardering heeft voorlopig dan ook zeker nog wel bestaansrecht.

Juiste balans

Voor organisaties is het vaak lastig om de juiste balans te vinden tussen traditionele en moderne beloningsvormen. Wij helpen u om hierin de juiste balans te vinden. Samen met u ontwikkelen wij een instrument dat de prestaties en ontwikkeling van medewerkers op een eerlijke en objectieve wijze beloont.

Naast financiële beloning hechten we dus ook belang aan de intrinsieke motivatie van medewerkers. Denk daarbij aan "zachte factoren" als ontwikkelingsmogelijkheden, eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden om werktijden zelf in te delen, erkenning in het dagelijkse werk e.d.. Wij zien het als een interessante uitdaging om het beloningsbeleid en de arbeidsvoorwaarden zo te moderniseren dat zij optimaal aansluiten bij de wensen van de toekomstige generatie medewerkers.