Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Bonusregelingen

Bonussen onterecht onder vuur?

Bonussen liggen al geruime tijd sterk onder vuur. Volgens sommige deskundigen is dat niet terecht. Bonussen hebben hun nut in het verleden bewezen, vooral in situaties waarin doelen en prestaties goed meetbaar zijn, bijvoorbeeld in verkoopfuncties. Onderzoek toont aan dat de motivatie van medewerkers stijgt, wanneer sprake is van een directe, zichtbare koppeling tussen prestaties en de beloning van die prestaties. Bonussen helpen bij het aanbrengen van die koppeling.

Flexibel als de broekriem

Bonussen helpen bovendien de loonkosten van een bedrijf flexibel mee te laten bewegen met de marktomstandigheden. Als de broekriem in economisch slechte tijden moet worden aangehaald, kunnen de bonussen laag worden gehouden. In economisch betere tijden, die vaak gepaard gaan met een krappe arbeidsmarkt, ontstaat weer ruimte voor bonussen. Die extra ruimte maakt het mogelijk om talentvolle medewerkers binnenboord te houden.

Keerzijde van de medaille

Maar met een bonusregeling kan ook veel mis gaan en dan heeft het juist een averechts effect. Bonussen kunnen onbedoeld de onderlinge rivaliteit bevorderen of leiden tot perverse prikkels, waardoor het klantbelang uit het oog wordt verloren. Een goede bonusregeling moet de realisatie van strategische doelstellingen stimuleren. Maar wanneer het eigenbelang centraal komt te staan, wordt een cultuur gecreëerd die haaks staat op de teamspirit en de onderlinge samenwerking. Om dit soort redenen worden veel bonusregeling momenteel kritisch onder de loep genomen.

Gulden middenweg

Is afschaffen van bonussen dan de oplossing? Voor ons hoeft de bonus niet direct afgeschaft te worden, maar het instrument moet wel zorgvuldig en met beleid worden ingezet. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om de bezwaren te ondervangen. In onze advisering over bonussen staan wij uitdrukkelijk stil bij deze mogelijkheden. Wij adviseren en begeleiden u bij het ontwikkelen van een bonusregeling op maat en met een verantwoord karakter.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.