Specialist Functiewaardering en Beloning

Beloningsbeleid

Effectief belonen? Een serieuze zaak!

Beloningsbeleid verdient aandacht. Alleen zorgvuldige afwegingen leiden tot het juiste effect. Steeds meer bedrijven kiezen voor het voeren van een actief beloningsbeleid. Niet alleen omdat er steeds meer wettelijke regelgeving komt, denk bijvoorbeeld aan de Wet Normering Topinkomens, maar vooral ook omdat het een waardevol instrument is om u te onderscheiden van uw collega's.

Hoe kan ik onderscheidend belonen?

Een eigentijds en onderscheidend beloningsbeleid verstevigt uw concurrentiepositie en vergroot de loyaliteit van uw medewerkers. De beloning die een bedrijf haar medewerkers biedt, moet passen bij de wijze waarop het bedrijf zich naar buiten toe profileert. Zowel de hoogte als de vorm van de beloning zijn van grote invloed op uw aantrekkelijkheid als werkgever. Het gaat om het "boeien en binden" van uw medewerkers. Het beloningsbeleid moet aansluiten bij het karakter van uw organisatie. Maar ook bij de strategische koers, de organisatiecultuur en de ontwikkelingen in de markt. Het is dus van belang dat u zich vragen stelt als:

  • wat doet de markt en hoe willen wij ons hierin positioneren?
  • welke financiële prikkels houden onze medewerkers gemotiveerd?
  • met welke beloningsinstrumenten kunnen we ons onderscheiden?
  • wat bereiken we met de inzet van beloningsinstrumenten?

Ontwikkelingen in de beloningsmarkt

De beloningsmarkt is volop in beweging. Misschien bestaan straks de eindeloze onderhandelingen over salarissen en functieschalen niet meer en gaan we uitsluitend belonen op basis van persoonlijke ontwikkeling en geleverde prestaties. Of misschien gaan we straks wel belonen op basis van toegevoegde waarde en niet langer op basis van afgebakende functies. Keuzevrijheid en flexibiliteit spelen in elk geval een steeds grote rol.

Ondernemers in loondienst

We werken straks misschien ook niet meer op één vaste werkplek of in een vaste functie. Mocht het nodig zijn, dan zijn we op basis van eigen keuze 7 dagen per week inzetbaar, in meerdere rollen. Medewerkers worden meer en meer ondernemers in loondienst. Zij willen ook zelf de vrijheid krijgen om het werk naar eigen inzicht in te richten. Vooruitstrevende bedrijven die hier nu al mee bezig zijn, zijn aantrekkelijk voor jonge mensen. En nu de arbeidsmarkt weer aantrekt hebben we die straks hard nodig!

Kortom: een modern, aantrekkelijk beloningsbeleid vraagt om actie! Wilt u het beloningsbeleid binnen uw organisatie eens bespreken met een specialist? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:

© Schuurman HR Advies BV 2019