Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Beloningsbeleid

Effectief belonen, een serieuze zaak!

Uw beloningsbeleid verdient aandacht. Niet alleen omdat er steeds meer wetgeving komt, zoals bijvoorbeeld de Wet Normering Topinkomens en het wetsvoorstel voor gelijke beloning van vrouwen en mannen, maar ook omdat het een waardevol instrument is om u te onderscheiden van uw collega's. Een eigentijds en onderscheidend beloningsbeleid verstevigt uw concurrentiepositie en vergroot de loyaliteit van uw medewerkers. Alleen zorgvuldige afwegingen leiden tot het juiste effect. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor het voeren van een actief beloningsbeleid. 

Hoe kan ik onderscheidend belonen?

De beloning die een bedrijf haar medewerkers biedt, moet passen bij de wijze waarop het bedrijf zich naar buiten toe profileert. Zowel de hoogte als de vorm van de beloning zijn van grote invloed op uw aantrekkelijkheid als werkgever. Het gaat om het "boeien en binden" van uw medewerkers. Het beloningsbeleid moet aansluiten bij het karakter van uw organisatie. Maar ook bij de strategische koers, de organisatiecultuur en de ontwikkelingen in de markt. Het is dus van belang dat u zich vragen stelt als:

  • wat doet de markt en hoe willen wij ons hierin positioneren?
  • welke financiële prikkels houden onze medewerkers gemotiveerd?
  • welke beloningsinstrumenten kunnen we inzetten?
  • wat willen we bereiken met de inzet van de verschillende beloningsvormen?

Op tijd inspelen op de toekomst

De beloningsmarkt is volop in beweging. Misschien bestaan straks de eindeloze onderhandelingen over salarissen en functieschalen niet meer en gaan we uitsluitend belonen op basis van persoonlijke ontwikkeling en getoonde kwaliteiten. Of misschien gaan we straks wel belonen op basis van toegevoegde waarde en niet langer op basis van afgebakende functies. 

We werken straks misschien ook niet meer op een vaste werkplek, in een vaste functie, maar mocht het nodig zijn, dan zijn we op basis van eigen voorkeur breed inzetbaar in wisselende rollen. Medewerkers worden dan meer en meer ondernemers in loondienst. Zij willen ook zelf de vrijheid krijgen om het werk naar eigen inzicht in te richten. Keuzevrijheid en flexibiliteit spelen hierbij een grote rol. Vooruitstrevende bedrijven die hier nu al mee bezig zijn, zijn aantrekkelijk voor de nieuwe generatie medewerkers. En door de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we die generatie hard nodig!

Een modern beloningsbeleid speelt in op de toekomst en vraagt om actie! Wilt u het beloningsbeleid binnen uw organisatie eens bespreken met een specialist? Neem dan contact met ons op.