Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Is een functiehuis nog wel van deze tijd?

 23 maart 2019

Door de vraag te stellen, geef je vaak al zelf het antwoord. De tijd van klassieke, uitgebreide functiehuizen met tientallen of zelfs honderden functiebeschrijvingen is voorbij. Steeds vaker zie je dat functiehuizen er wat haveloos bij staan. Ooit zijn ze met veel ambitie opgesteld en uitgegroeid tot kolossen met enorme hoeveelheden, vaak verouderde functiebeschrijvingen. Nu de wereld steeds dynamischer wordt en ook functies niet meer jarenlang meegaan, is het nauwelijks nog te doen om deze functiehuizen met alle beschrijvingen netjes bij te houden. 

Het alternatief voor het functiehuis

Toch heb je als HR-afdeling wel een globale beschrijving nodig van de functies, al was het alleen maar om het salarishuis ergens aan op te hangen. Een alternatief voor het functiehuis zijn functiefamilies. Steeds meer bedrijven maken hier gebruik van. Een functiefamilie is een generieke beschrijving van een aantal verwante functies. Een functiefamilie omvat doorgaans drie tot vijf verschillende functieniveaus. Het onderscheid binnen een functiefamilie beperkt zich tot de meest onderscheidende en in het oog springende en kenmerkende niveauverschillen, uitgedrukt in kernachtige bewoordingen. 

De voordelen van functiefamilies

Het gebruik van een handjevol functiefamilies heeft een aantal voordelen ten opzichte van het klassieke functiehuis:

  • Het maakt het mogelijk om tientallen functies/posities binnen één familie onder te brengen, wat ten goede komt aan het overzicht en het onderhoud.
  • Nieuwe functies binnen de organisatie kunnen eenvoudig binnen de bestaande families worden ingepast.
  • Functiefamilies laten duidelijk zien waar carrièrepaden liggen en wat er nodig is om die te volgen. Dit past helemaal bij medewerkers die zich willen ontwikkelen en op zoek zijn naar nieuwe, uitdagende taken. 
  • Functiefamilies maken het gemakkelijker om met elkaar in gesprek te gaan over kennis, vaardigheden en prestaties, in relatie tot de daarbij passende beloning.

De voordelen liegen er dus niet om en bovenal scheelt het gebruik van functiefamilies heel veel tijd ten opzichte van het klassieke functiehuis.

Overstappen naar functiefamilies?

De hamvraag is natuurlijk of je als organisatie zomaar moet en kunt overstappen op het gebruik van functiefamilies. Het is een ingrijpende stap, waarbij je het proces zorgvuldig moet voorbereiden en inrichten en de voor- en nadelen goed tegen elkaar moet afwegen. Het vraagt kennis en kost tijd en capaciteit. De kosten voor het ontwikkelen van functiefamilies verdien je op termijn echter terug door de tijd die je bespaart op het functieonderhoud.

En dan zijn er nog andere voordelen die lastig in geld zijn uit te drukken, zoals meer inzicht in loopbaanpaden en minder gedoe bij wijzigingen in de organisatie. Je zult dus alle consequenties voor de korte en lange termijn goed op een rijtje moeten zetten voor je een besluit neemt om over te stappen op functiefamilies. 

Meer weten over functiefamilies? Neem dan contact op.