Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Belonen met beleid

Het vinden van goed personeel is voor veel organisaties op dit moment één van de grootste uitdagingen. De concurrentieslag op de arbeidsmarkt is volop gaande. Speelt het functiehuis en salarisgebouw van uw organisatie hier nog wel voldoende op in? En moet er niet meer marktconform worden beloond? Dit alles heeft direct te maken met vragen die veel ondernemers zich op dit moment stellen:

  • Hoe krijg ik mijn vacatures vervuld?
  • Hoe behoud ik mijn goede mensen?
  • Hoe zorg ik dat mijn medewerkers met de juiste dingen bezig zijn?
  • Hoe realiseer ik dat medewerkers trots zijn op hun werk?

In een moderne organisatie faciliteert de manager zijn medewerkers en geeft hij vertrouwen. Om die reden worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden steeds lager in de organisatie neergelegd. Flexibiliteit en wendbaarheid van medewerkers is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes. Starre beloningssystemen, die zijn gebaseerd op de traditionele manier van functiewaardering met grote aantallen gedetailleerde functiebeschrijvingen, behoren steeds meer tot het verleden. Dit neemt niet weg dat functiewaardering, in een moderne jas, van grote waarde kan zijn en nog steeds een belangrijke rol speelt bij de beloning in veel organisaties.

Traditioneel of innovatief?

Traditionele beloningssystemen komen steeds meer onder druk te staan. Managers lopen vaak tegen dezelfde knelpunten aan. Veel gehoorde signalen zijn:
  • Er zijn te weinig mogelijkheden om in te spelen op de schaarste in de arbeidsmarkt.
  • Het systeem is te star, te onderhoudsgevoelig en te tijdrovend.
  • Het systeem is verouderd en levert veel ergenis op.
  • Er zitten te veel medewerkers op of boven het maximum van de schaal.

Beloningsonderzoek en een modern beloningsbeleid helpen u om het juiste salarisniveau voor uw medewerkers vast te stellen Een eigentijds beloningssysteem of beloningsmodel helpt u om de juiste medewerkers voor uw bedrijf te interesseren. Het biedt bovendien mogelijkheden voor de ontwikkeling van talenten binnen uw bedrijf.

Hoe pak je dat aan?

Als gespecialiseerd bureau met meer dan 25 jaar ervaring in allerlei sectoren helpen wij u graag op weg bij de (door)ontwikkeling van uw functiehuis en beloningssysteem. Vanuit onze expertise kunnen wij u hierbij coachen en begeleiden. Ook kunnen wij u helpen bij het vinden van moderne alternatieven voor uw bestaande systematiek. 

Spreekt dit u aan? Neem dan contact met ons op.

functiewaardering

Functiewaardering

Functiewaardering biedt een goed referentiekader bij salarisrondes, functioneringgesprekken en gesprekken over persoonlijke ontwikkeling. 

ontwerp bonusregelingen

Bonusregelingen

Bonussen liggen regelmatig onder vuur. Onterecht menen deskundigen. Zorgvuldig toegepaste bonusregelingen hebben hun nut bewezen.
Beoordelingssystemen

Beoordelingssystemen

In modern HR-beleid staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Door het gebruik van een goed beoordelingssysteem kunt u uw medewerkers motiveren en de prestaties van de organisatie verbeteren.