Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Beoordelingssystemen

Individuele ontwikkeling centraal

Binnen modern HR-beleid staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Het gebruik van een goed beoordelingssysteem helpt daarbij. Als duidelijk is wat uw organisatie wil bereiken, kunt u concrete afspraken maken met medewerkers over hun bijdrage. Duidelijke afspraken leiden tot merkbare verbetering van prestaties en versterken de concurrentiekracht van de organisatie.

Goede voorbereiding essentieel

Beoordelen is mensenwerk. Een beoordelingssysteem levert niet altijd het gewenste resultaat. Onduidelijkheid over beoordelingscriteria en -scores zorgen regelmatig voor verhitte discussies en onvrede in de organisatie. Een zorgvuldige voorbereiding bij de introductie van een nieuwe beoordelingssystematiek is dus essentieel. Het vergt een maatwerk aanpak, waarbij de bedrijfsomvang en bedrijfscultuur zeker moeten worden meegewogen.

Traditionele beoordeling

De traditionele beoordeling kent meerdere stadia. Aan het begin van de beoordelingscyclus maakt de manager in het planningsgesprek afspraken met de medewerker op basis van afdelingsdoelstellingen. De medewerker krijgt zo duidelijkheid over de verwachtingen van de leidinggevende. Gedurende het jaar volgt het functioneringsgesprek en ontvangt de medewerker coaching om individuele doelstellingen te realiseren. Aan het eind van het jaar wordt in het beoordelingsgesprek de evaluatie gegeven. Het jaar erop begint de hele cyclus weer opnieuw.

Continuous Dialogues

Op het gebied van beoordelen is de trend zichtbaar dat steeds meer bedrijven de traditionele beoordelingscyclus met strak georganiseerde gespreksmomenten loslaten. Daarvoor in de plaats komt de continue dialoog tussen manager en medewerker (continuous dialogues). Het geven van positieve feedback en het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers staat hierbij centraal. Er zijn zelfs bedrijven die het beoordelingsgesprek helemaal afschaffen. Zij zien het als een jaarlijks terugkerend ritueel dat vaak alleen maar kwaad bloed zet. Een moment van "afrekening" en niet bepaald motiverend. En inderdaad, in de praktijk wordt vaak te veel het accent gelegd op de tekortkomingen en te weinig op de kwaliteiten en talenten. 

Online tools

Een andere trend is het gebruik van online tools. Een goede vastlegging van doelen, afspraken en resultaten is een belangrijke succesfactor bij de beoordeling. Tegenwoordig zijn er allerlei online instrumenten die hierbij kunnen ondersteunen. De leidinggevende en medewerker krijgen hierbij via een portal toegang tot het digitale dossier waarin afspraken kunnen worden vastgelegd en gemonitord. Op die manier wordt een papierwinkel en administratieve rompslomp voorkomen. Inmiddels is er een groot aantal aanbieders op het vlak van online beoordelingssystemen.

Tijd voor verandering?

Er zijn dus behoorlijk wat ontwikkelingen op het gebied van beoordelen. Aan u de keuze. Gaat u voor een beproefde, traditionele vorm, voor een meer eigentijdse aanpak of iets er tussenin? Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. Wij kunnen u adviseren over de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.