Specialist Functiewaardering en Beloning

Beoordelingssystemen

Individulele ontwikkeling centraal

Binnen modern HR-beleid staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Het gebruik van een goed beoordelingssysteem helpt daarbij. Als duidelijk is wat uw organisatie wil bereiken, kunt u concrete afspraken maken met medewerkers in het kader van beoordeling en loopbaanontwikkeling. Duidelijke afspraken leiden tot merkbare verbetering van individuele prestaties en versterken de concurrentiekracht van de organisatie.

Goede voorbereiding essentieel

Beoordelen is mensenwerk. Het invoeren van een nieuw beoordelingssysteem levert niet altijd het gewenste resultaat. Onduidelijkheid over beoordelingscriteria en -scores zorgen regelmatig voor discussie en onvrede in de organisatie. Een zorgvuldige voorbereiding en introductie van een nieuwe beoordelingssystematiek is dus essentieel. Het vergt een maatwerk aanpak, waarbij de bedrijfsomvang, bedrijfscultuur en marktomstandigheden moeten worden meegewogen.

Beoordelingscyclus

De traditionele beoordeling kent meerdere stadia. Aan het begin van de beoordelingscyclus maakt de manager in het planningsgesprek afspraken met de medewerker op basis van afdelingsdoelstellingen. De medewerker krijgt zo duidelijkheid over de verwachtingen van de leidinggevende. Gedurende het jaar ontvangt de medewerker coaching om individuele doelstellingen te realiseren. Aan het eind van het jaar wordt in het beoordelingsgesprek de evaluatie gegeven. Het jaar erop begint de hele cyclus weer opnieuw.

Beoordelingscyclus op zijn retour?

Op het gebied van beoordelen is een trend zichtbaar dat steeds meer bedrijven de traditionele beoordelingscyclus loslaten. Er zijn zelfs bedrijven die het beoordelingsgesprek afschaffen. Zij zien het als een jaarlijks terugkerend ritueel dat dikwijls ongewild alleen maar kwaad bloed zet. Het accent wordt vaak te veel gelegd op de tekortkomingen van de medewerker en niet op de individuele talenten, zo is de gedachte. 

Online tools

Een andere trend is het gebruik van online tools. Een goede documentatiestructuur is een belangrijke succesfactor bij de beoordeling. Tegenwoordig zijn er allerlei online instrumenten die hierbij kunnen ondersteunen. De leidinggevende en medewerker krijgen hierbij via een portal toegang tot het digitale dossier waarin afspraken kunnen worden vastgelegd en gemonitord. Op die manier wordt een papierwinkel en administratieve rompslomp voorkomen. Inmiddels is er een groot aantal aanbieders op het vlak van online beoordelingssystemen.

Tijd voor innovatie?

Er zijn dus behoorlijk wat ontwikkelingen op het gebied van beoordelen. Inmiddels hebben wij ervaring met al deze ontwikkelingen. Vanuit die achtergrond kunnen wij u objectief en neutraal adviseren over de voor- en nadelen van de verschillende systemen. Aan u dus de keuze: gaat uw voorkeur uit naar een beproefde, traditionele vorm of kiest u liever voor een heel innovatieve aanpak?

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77-6
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:
© Schuurman HR Advies BV 2017