Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Personeelstekort? 3 tips om het aan te pakken

September 2019

Veel bedrijven worstelen momenteel met het vinden van gekwalificeerd personeel. Het UWV onderzoekt regelmatig welke sectoren het meest kampen met personeelstekort. Dat zijn er meer dan de branches die voor de hand liggen, zoals ICT, zorg en techniek. Ook bedrijven in de de logistiek, de horeca en de schoonmaak hebben moeite om de juiste mensen uit de markt te halen. En dan zijn er nog enkele specifieke beroepen waar tekorten heersen, zoals recruiters en callcenter-medewerkers. Kortom, over de volle breedte is behoefte aan personeel. 

Hogere lonen bieden geen oplossing

Om moeilijk vervulbare vacatures toch ingevuld te krijgen, proberen bedrijven vaak met een hoger salaris sollicitanten over de streep te trekken. Dat lijkt een logische stap, maar in de praktijk is het niet altijd de beste keus. Het is kostbaar en kan leiden tot scheve gezichten bij het zittende personeel. Een ander risico is het creëren van een ‘gouden kooi’, die de nieuwe medewerker weliswaar stevig aan het bedrijf bindt, maar ook elke prikkel ontneemt om nog een stap verder te zetten.

Maar als een hoog salaris niet de beste oplossing is, wat kun je dan wel doen? Wij geven je drie praktische tips:

Tip 1: Investeer in scholing

Het zittend personeel beschikt vaak al over flink wat kennis en vaardigheden, die niet ten volle worden benut. Door medewerkers de ruimte te bieden zich te ontwikkelen, profileert een bedrijf zich als een aantrekkelijke werkgever. Het loont dus om werk te maken van het opleiden, bijscholen en omscholen van personeel. Zorg voor een aantrekkelijk onderwijs- en coachingsprogramma, dat kennis, kunde en competenties verbetert. Biedt een potentiële kandidaat niet alleen een baan, maar ook een interessante carrière binnen je bedrijf aan!

Tip 2: Organiseer het werk uitdagend

Het loont de moeite om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door meer wisselende taken (taakroulatie) of meer uitdagende taken (taakverrijking). Of ga nog een stap verder, laat medewerkers zelf hun functie vormgeven en invullen. Banen die uitdagend en afwisselend zijn, bevorderen het werkgeluk en verkleinen de kans dat je vastloopt in het werk. Zorg dus dat medewerkers fluitend naar het werk gaan. Dat voorkomt uitval en uitstroom van personeel.

Tip 3: Werk aan employee branding

Employee branding is een trendy term voor het vergroten van de herkenbaarheid van je bedrijf door het inzetten van je eigen medewerkers als ambassadeurs. Je zorgt er daarmee voor dat zowel nieuwe als bestaande medewerkers voor niemand anders liever werken dan voor jouw bedrijf. Dat kan om tal van redenen zijn, waarvan de meeste zijn terug te voeren op de bedrijfscultuur. Denk aan zaken als collegialiteit, gezelligheid, korte lijnen, voldoende uitdaging, carrièreperspectief en opleidingsmogelijkheden. Als medewerkers enthousiast zijn over je bedrijf, zijn ze de beste ambassadeurs. Dat werkt als een magneet voor talent.

Meer weten?

Als je wilt weten hoe je concreet aan de slag kunt gaan met de tips in deze blog of eens met ons in gesprek wilt gaan over aantrekkelijk werkgeverschap, neem dan contact op.