Specialist Functiewaardering en Beloning

Bouw je eigen baan

6 maart 2017

De begrippen ‘baan’ en ‘functie’ zijn vandaag de dag sterk aan verandering onderhevig. Banen hebben geen voorspelbare levensuur meer van 20, 30 of zelfs 40 jaar. En functies zijn flexibel geworden; vandaag dit en morgen dat.

Medewerkers willen steeds meer hun functie naar eigen inzicht kunnen invullen, iets wat ook steeds vaker werkelijkheid wordt. Niet alleen in het high-tech centrum Silicon Valley, waar trends nu eenmaal als eerste opduiken, maar ook dichter bij huis. Bij de Nederlandse Politie bijvoorbeeld leren medewerkers in workshops zelf actief invulling te geven aan het politiewerk.

Moderne organisatievormen

Moderne begrippen als holacracy en zelforganisatie, gecombineerd met jobrotation, jobcarving en jobcrafting sluiten hier goed bij aan. Waarom vasthouden aan starre, inflexibele organisatievormen als er meer vernieuwende modellen denkbaar zijn? Het is interessant om daar eens bij stil te staan. Net zoals de organisatiecultuur een belangrijke succesfactor is voor het verbeteren van bedrijfsprestaties, zo is de organisatievorm en de de bijbehorende functiestructuur dat voor het optimaal benutten van talenten.

Binden en boeien

Om als bedrijf agile (wendbaar) en innovatief te blijven, is het van belang dat medewerkers hun talenten kwijt kunnen en gemotiveerd zijn voor het werk wat ze elke dag doen. Het zelf invulling kunnen geven aan de eigen functie draagt bij aan vergroting van de motivatie en het werkgeluk.

Er zijn vele manieren waarop medewerkers zelf aan hun functie kunnen sleutelen. Bespreek het eens een keer met uw collega's of met een deskundige. Het is weer eens een andere manier om als werkgever te "binden en boeien"!

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:

© Schuurman HR Advies BV