Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Bouw je eigen baan

6 maart 2017

De begrippen ‘baan’ en ‘functie’ zijn vandaag de dag sterk aan verandering onderhevig. Banen hebben geen voorspelbare levensuur meer van 20, 30 of zelfs 40 jaar. En functies zijn flexibel geworden; vandaag dit en morgen dat. Medewerkers willen steeds meer hun functie naar eigen inzicht kunnen invullen, iets wat ook steeds vaker werkelijkheid wordt. 

Moderne organisatievormen

Begrippen als zelforganisatie en jobrotation sluiten hier goed bij aan. Waarom vasthouden aan oude, starre organisatievormen als er meer vernieuwende modellen denkbaar zijn? Het is interessant om daar eens bij stil te staan. Net zoals de organisatiecultuur een belangrijke succesfactor is voor het verbeteren van bedrijfsprestaties, zo is de organisatievorm dat voor het optimaal benutten van talenten.

Binden en boeien

Om als bedrijf wendbaar en innovatief te blijven, is het van belang dat medewerkers hun talenten kwijt kunnen en gemotiveerd blijven voor het werk wat ze elke dag doen. Het zelf invulling kunnen geven aan de eigen functie draagt bij aan vergroting van de motivatie en het werkgeluk.

Er zijn vele manieren waarop medewerkers zelf aan hun functie kunnen sleutelen. Het loont de moeite om dit onderwerp eens een keer te bespreken met uw collega's of een deskundige.