Specialist Functiewaardering en Beloning

Functie Indeling Systeem (FIS®).

FIS® – Functie Indeling Systeem – is een door Schuurman HR Advies ontwikkeld functiewaarderingssysteem om functies op eenvoudige wijze in te delen en te rangordenen. FIS® levert een makkelijk toe te passen systematiek die uw organisatie, na een korte introductie, zelf kan gebruiken.

Functiewaardering is een beproefd middel om de zwaarte van functies te bepalen, door de zwaarte ervan te vergelijken met andere functies in de organisatie of met andere organisaties binnen en buiten de branche. FIS® doet niets anders dan het zo objectief mogelijk bepalen van de relatieve zwaarte van een functie, door deze uiteen te rafelen vanuit een aantal gezichtspunten. 

Lineair puntensysteem

FIS® is een lineair puntensysteem. Elke functie levert een aantal punten op. De functie wordt gewogen vanuit vijf gezichtspunten:

 1. Kennis en vaardigheden
 2. Probleembehandeling
 3. Besluitvorming
 4. Communicatie
 5. Leidinggeven

Per gezichtspunt wordt een weging (een getal) toegekend. Door de scores van de gezichtspunten op te tellen, ontstaat een totaalscore die het ‘gewicht’ van de functie aangeeft. 

FIS® geeft het management, HR en de personeelsvertegenwoordiging een instrument in handen om functies objectief te wegen, met elkaar te vergelijken, te rangordenen en te motiveren waarom de ene functie zwaarder is dan de andere. Ook vormt het een goede basis om de marktconforme salarissen vast te stellen.

Universele gezichtspunten

De vijf gezichtspunten van FIS® zijn universeel. Elke functie in zowel profit als non-profit organisaties is te ‘vangen’ in de vijf gezichtspunten en maakt een objectieve vergelijking van functies mogelijk. Dit maakt het systeem:

 • Transparant: de resultaten van FIS® zijn helder, eenduidig en goed uit te leggen aan alle betrokkenen.
 • Overdraagbaar: de gekozen opzet maakt het mogelijk FIS® na een korte introductieperiode toe te passen in elke organisatie, ook door niet-specialisten. Er is bewust voor gekozen er geen (complex) expert-systeem van te maken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit.
 • Integraal toepasbaar: FIS® is toepasbaar in elke organisatie, op elk niveau en voor elke functie.

   

Voor wie is FIS® bedoeld? 

FIS® is vooral goed bruikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven, zowel startups als bedrijven die al langer meegaan. Schuurman HR Advies heeft ruime ervaring in allerlei sectoren. Bij startups die na een roerige beginfase bij de eerste uitbreidingen behoefte hebben aan meer structuur om medewerkers een verantwoord en marktconform salaris te bieden. Maar ook bij wat oudere bedrijven waar het vaak een kwestie is van achtergebleven functieonderhoud of waar behoefte is aan een makkelijk en onderhoudsvriendelijk indelingsinstrument tegen geringe kosten.

FIS® is geen expertsysteem dat alleen door deskundigen kan worden gebruikt. Schuurman HR Advies werkt expliciet samen met de HR-afdeling; samen met HR wordt een implementatieplan opgesteld waarin stapsgewijs de introductie van FIS® en eventuele vervolgstappen worden vastgesteld. Gewoonlijk start een FIS-project met het begeleiden van de HR-afdeling om FIS® te doorgronden en toe te kunnen passen. In een tweede fase worden managers en personeelsvertegenwoordiging betrokken bij de introductie.

Het daadwerkelijk indelen van functies wordt uitgevoerd door de HR-afdeling en managers. Schuurman HR Advies voert, als objectieve buitenstaander, daarbij een externe toets uit op de juistheid van de indelingen. Vanuit de kennis van de markt wordt daarbij een parallel getrokken met de indelingen van soortgelijke posities bij andere bedrijven, zodat zowel de in- als externe consistentie van de indelingen wordt gegarandeerd.

Waarom FIS®?

 • Het door Schuurman HR Advies ontwikkelde Functie Indelings Systeem (FIS®) is een modern hulpmiddel om functies in te delen. FIS is makkelijk te koppelen aan een beloningssysteem. FIS® vraagt geen uitgebreide kennis maar kan door een HR-professional na een korte introductie worden toegepast.
 • Het werken met FIS® kan door bedrijven zelf worden gedaan en vergt geen dure advieskosten. Wel kan Schuurman HR Advies periodiek gevraagd worden de toepassing van FIS® bij het bedrijf te evalueren. Dit bevordert een juiste toepassing en voorkomt functie-inflatie (= steeds hogere functie-indelingen voor gelijkblijvend werk).
 • FIS® biedt een kapstok om een beloningsstructuur te ontwikkelen. In een krappe arbeidsmarkt is beloning een middel om medewerkers aan te trekken en te behouden. Beloning in een ruime arbeidsmarkt is een instrument om marktconform te betalen en niet meer te betalen dan de concurrentie doet.
 • Gebruikt u FIS®, dan kunt u ook gebruik maken van de beloningsdatabase van Schuurman HR Advies. Deze database bevat actuele beloningsdata van tientallen veel voorkomende functies. Dit geeft u als gebruiker een prima inzicht in de beloningsmarkt die voor uw bedrijf relevant is.
 • Schuurman HR Advies is een gewaardeerd partner van een groot aantal bedrijven die in de afgelopen jaren zijn geadviseerd bij waarderings- en beloningsvraagstukken.
 • De kracht van de werkwijze van Schuurman HR Advies is dat zij nauw samenwerkt met de HR-afdelingen waardoor de bedrijven zich de voorstellen en adviezen op een natuurlijke wijze eigen kunnen maken.
 • Schuurman HR Advies heeft bewezen een goede en constructieve relatie met de personeelsvertegenwoordigingen en de vakorganisaties op te kunnen bouwen.

Wilt u meer weten over FIS®? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:

© Schuurman HR Advies BV 2019