Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Corona en de vitaliteit van medewerkers

Maart 2020

Nu het coronavirus ook in Nederland heerst, kondigt het RIVM steeds verdergaande maateregelen af om de verspreiding van het virus te beperken. Iedereen die thuis kan werken, wordt nadrukkelijk geadviseerd om dat te doen. Bedrijven en instellingen staan voor de grote uitdaging hoe ze hun productie of dienstverlening de komende tijd op peil kunnen blijven houden. En daar rijst al snel de vraag wie welke verantwoordelijkheid heeft of wil dragen.

Eigen verantwoordelijkheid

We worden in deze crisistijd met z’n allen met de neus op de feiten gedrukt. Waar we normaal gesproken naar ons werk gaan en daarnaast gewoon lekker ons ding doen, moeten we nu bij onszelf te rade gaan. Hoe gezond ben je eigenlijk? En hoe kwetsbaar? Is het hoestje dat je bij je draagt, iets wat je eigenlijk altijd hebt of manifesteert zich dat nu ineens? Voor wie draag je verantwoordelijkheid? Wat zijn de consequenties als jouw gezondheid je in de steek laat? En wat kan je zelf doen om minder vatbaar te zijn voor ziekten of een virus?

Vitale medewerkers

Als bedrijf of instelling kunt u nu niet veel meer doen dan risico’s beperken. U kunt voorlichting geven over hygiëne en het vermijden van lichamelijk contact. U kunt vergaderingen uitstellen en mensen stimuleren om thuis te werken. Daarnaast kunt u nadenken over wat u zou kunnen doen om de kwetsbaarheid van uw medewerkers te verminderen. Want er is geen beter moment dan nu. Mensen met een gezondere levensstijl, zijn vitaler en minder vatbaar voor virussen en andere ziekten. Ze zijn productiever en verzuimen minder. Een vitaliteitsprogramma is een zinvolle investering voor de toekomst.

Activeer het management

Goed voorbeeld doet goed volgen. Ook in uw bedrijf begint het dus met de houding en het gedrag van het management. Zij moeten een cultuur uitdragen waarbij gezond werken en leven centraal staat. Ze moeten omstandigheden creëren waarbij er voor medewerkers ruimte is voor ontspanning en ontwikkeling. Gezonde voeding kan je als bedrijf faciliteren met gratis fruit en een gezonde kantine. Beweging kan je stimuleren met sportfaciliteiten en een aantrekkelijke fiets-van-de-zaak-regeling. Het klinkt allemaal zo simpel, maar het begint bij bewustwording en vervolgens doen en volhouden.

Kracht van weerbaarheid

Een organisatie waar gezond werken en leven vanzelfsprekend is, is beter opgewassen tegen allerlei invloeden van buitenaf. De medewerkers zijn minder gevoelig voor de jaarlijkse griepepidemie en andere gezondheidsrisico’s. Hun vitaliteit maakt het gemakkelijker om om te gaan met veranderingen of andere factoren van stress. De weerbaarheid van uw organisatie wordt groter als u werkt aan de gezondheid en vitaliteit van mensen. Het houdt dan misschien het coronavirus niet buiten de deur, maar resulteert wel in medewerkers die met meer gemak en plezier hun werk doen.