Specialist Functiewaardering en Beloning

Komt de bonus nog terug?

19 augustus 2016

Soms hoor je een opmerkelijk geluid in beloningsland. Naar aanleiding van de matige ontwikeling van de CAO lonen pleit de werkgeversvereniging AWVN (Algemene Werkgevers Vereniging Nederland) voor het uitkeren van meer bonus. In plaats van het verhogen van het vaste salaris. Nu het beter gaat met de economie krijgen ondernemers weer meer geld te verdelen en dat kan het best via het uitkeren van bonussen, aldus de AWVN.

Terugdringen graaicultuur

Dat is wel bijzonder, want het komt niet vaak meer voor de laatste tijd dat er openlijk wordt gepleit voor het uitkeren van méér bonussen. De afgelopen tijd was de algemene opinie uitgesproken negatief en zijn veel bonusregelingen afgeschaft. Bonussen creëren een graaicultuur, zo wordt vaak gezegd. Volgens sommigen is het zelfs de oorzaak van de Kredietcrisis. Hoge bonussen voor bankiers leverden de prikkel tot het nemen van onverantwoorde financiële risico's, zo luidde de visie. Om die reden is er vanuit de politiek en de financiële sector zelf de afgelopen jaren veel aan gedaan om exorbitante bonussen terug te dringen.

Mee ademen met markt

Opvallend genoeg dit keer dus een tegenovergesteld geluid. Bedrijfseconomische gezien is dit signaal wel te verklaren, want bonussen vormen een goed middel om flexibiliteit te creëren en "mee te ademen" met de financieel economische situatie. Gaat het goed met het bedrijf, dan kan via bonussen meer salaris worden uitgekeerd. Gaat het minder goed, dan gaan de bonussen omlaag en kan juist worden bespaard op de loonkosten. Op die manier kan een bedrijf dus prima inspelen op de bedrijfseconomische omstandigheden.

De vraag is nu welke kant het opgaat. Want dat bonussen vaak averechts kunnen uitpakken, is inmiddels wel duidelijk geworden.. Bent u op zoek naar een bonusregeling met een verantwoord karakter? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:

© Schuurman HR Advies BV