Specialist Functiewaardering en Beloning

Komt de bonus terug?

Een opmerkelijk geluid in beloningsland. De werkgeversvereniging AWVN pleite onlangs voor het uitkeren van meer bonus in plaats van het verhogen van het vaste salaris. Nu het weer wat beter gaat met de Nederlandse economie krijgen ondernemers weer wat geld te verdelen en dat kan het best via het uitkeren van bonussen, aldus de AWVN.

Een interessante ontwikkeling, want het is vrij nieuw dat er weer een positief signaal valt te beluisteren over bonussen. Tot voor kort was de meeste berichtgeving nogal negatief. Het creëert een graaicultuur, zo wordt gezegd. En volgens sommigen is het zelfs de oorzaak van de kredietcrisis. Hoge bonussen als prikkel tot het nemen van onverantwoorde risico's. Vanuit de politiek is er de afgelopen jaren veel aan gedaan om die "perverse prikkels" en het gebruik van exorbitante bonussen terug te dringen.

En nu juist een tegenovergesteld geluid vanuit de werkgeversorganisatie. Bedrijfseconomische gezien is dit signaal wel verklaarbaar, want bonussen zijn een goed middel om flexibiliteit te creëren. Gaat het goed met het bedrijf, dan wordt via bonussen meer uitgekeerd. Gaat het minder goed, dan gaan de bonussen omlaag en wordt dus bespaart op loonkosten. Op die manier kan een bedrijf prima mee-ademen met de bedrijfseconomische omstandigheden.

Maar toch ook wel opvallend, want we gaan nu misschien weer terug naar de situatie vóór de kredietcrisis. Bedrijven maakten toen hoge winsten en een deel daarvan werd via bonussen uitgekeerd aan medewerkers. Men zag bonussen als een prima middel om individuele en collectieve prestaties direct te koppelen aan de beloning. Dat het soms averechts kan uitpakken, is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden.

Hopelijk hebben we geleerd van het verleden en worden bonussen in de toekomst met meer beleid toegepast. We gaan het zien!

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77-6
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:
© Schuurman HR Advies BV 2017