Specialist Functiewaardering en Beloning

Bezwaar functie-indeling

Bezwaar & Beroep functiewaardering

Functiewaardering is een gevoelige materie en roept regelmatig discussie op. Veel besluiten op het gebied van functiewaardering staan via een bezwaarprocedure open voor bezwaar en beroep. Voor zowel werkgevers als werknemers is het vaak lastig om hierbij de juiste argumentatie te vinden. Vandaar dat het nuttig kan zijn om hierbij externe expertise in te schakelen. Vanuit een gericht advies kunt u zich veel tijd, moeite en geld besparen.

Bezwaarprocedure

Een bezwaarprocedure is nodig om individuele medewerkers in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen de inhoud van hun functiebeschrijving of de waardering van hun functie. De wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt, is afhankelijk van de procedure die is afgesproken. Meestal moet de medewerker schriftelijk en gemotiveerd aangeven waarom men het niet eens is met de beschrijving of waardering. Daarbij volgt eerst een goed gesprek tussen de indiener van het bezwaar en zijn of haar leidinggevende. Als beide partijen er daarbij onderling niet uitkomen, volgt daarna afhandeling van het bezwaar door een onafhankelijke bezwarencommissie.

De bezwarencommissie

Een bezwarencommissie is veelal samengesteld uit:

  • een vertegenwoordiging namens de werkgever;
  • een vertegenwoordiging namens de werknemers;
  • een door beide partijen gezamenlijk gekozen onafhankelijk voorzitter.

De commissie kan zo nodig worden aangevuld met een functiewaarderingsdeskundige, in overleg met de ondernemingsraad. Op deze manier ontstaat een eerlijk, duidelijk en transparant proces.

Extern klankbord

Vanuit onze ervaring met een groot aantal functiewaarderingssystemen hebben wij in het verleden op uiteenlopende manieren bezwaarprocedures ondersteund. Soms als extern adviseur of lid van de bezwarencommissie, maar soms ook als klankbord voor individuele medewerkers. Bent u geïnteresseerd om eens vrijblijvend over de mogelijkheden met ons van gedachte te wisselen, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77-6
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:
© Schuurman HR Advies BV 2017