Specialist Functiewaardering en Beloning

Beloningsonderzoek

Betalen we wel genoeg of kan het wel wat minder?

Er zijn verschillende redenen om beloningsonderzoek uit te voeren. Misschien wilt u weten of uw bedrijf nog wel marktconform betaalt. Of misschien heeft u de indruk dat de arbeidsvoorwaarden toch wel erg riant zijn. 

Benchmarking

Vergelijkend onderzoek (benchmarking) levert de basis voor het ontwikkelen van een concurrerend beloningsbeleid. Uitkomsten van benchmarkonderzoek leveren u stevige aangrijpingspunten om loonkosten in de hand te houden. Benchmarking zorgt voor een duidelijk referentiekader waardoor u sterk staat in salarisbesprekingen met uw medewerkers.

Waardevol instrument

Door de krappe arbeidsmarkt groeit de belangstelling voor benchmarking enorm. Organisaties vinden het belangrijk om te weten wat een functie waard. Het gaat om het vinden van het marktconforme salaris. Slimme bedrijven stemmen hun beloning af op schommelingen in de vraag naar personeel en het aanbod in de markt. 

Als de arbeidsmarkt onder druk staat, moet uw organisatie aantrekkelijk genoeg zijn om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Een salarisbenchmark of beloningsbenchmark biedt u inzicht in de spanning op de arbeidsmarkt en levert u een onderbouwd salarisadvies. 

Vergelijking op maat

Om bruikbare benchmarkresultaten te bereiken vergelijken we met overeenkomstige organisaties. Dit moet ruim worden geïnterpreteerd. De vergelijking kan bijvoorbeeld worden gemaakt met kleine, middelgrote of juist grote bedrijven. Maar ook met specifieke sectoren of een combinatie van deze factoren. 

Het gaat bij benchmarking niet alleen om het achterhalen van de beloningsniveaus in de markt. Ook de 'vraag achter de vraag' is belangrijk: waarom belonen anderen beter of slechter? Een benchmark laat zien hoe andere bedrijven belonen. Deze gegevens vormen het startpunt voor een analyse van de cijfers. Deze analyse kan worden gebruikt om nieuw beleid te formuleren. Maar ook om het bestaande beloningsbeleid aan te passen. 

Geen appels met peren vergelijken

Bij beloningsonderzoek vormen taken en verantwoordelijkheden die behoren bij een functie het vertrekpunt. Bij voorkeur worden deze vastgelegd in een functieprofiel of functiebeschrijving. Dit zorgt er voor dat taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn.  

Op basis van het functieprofiel, en eventueel ook een aanvullend interview, wordt een goed beeld gevormd van de functiezwaarte. Het vergelijken van salarissen en beloningen in de markt op alleen de functietitel is onvoldoende en ook risicovol. Voorkomen moet worden dat "appels en peren" worden vergeleken en onjuiste conclusies worden getrokken. 

Unieke data, advies op maat

Al meer dan twintig jaar verzamelen wij salarisgegevens en volgen wij beloningstrends. Deze verwerken wij nauwkeurig in onze eigen professionele database met beloningsgegevens. Op basis van deze informatie verzamelen en selecteren wij voor u beloningsinformatie op maat en maken we deze systematisch toegankelijk. In de vorm van overzichtelijke rapportages presenteren we de resultaten, vertaald in praktische en toepasbare adviezen. 

Vele organisaties hebben wij de afgelopen jaren voorzien van gedetailleerde beloningsanalyses en benchmarkonderzoeken. Ook voor u zetten wij graag onze professionele kennis en ervaring in. Neem contact met ons op om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:

© Schuurman HR Advies BV