Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Blog


Wet Loontransparantie: nu al actie nodig?

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. De druk vanuit de media en politiek om de loonkloof aan te pakken groeit. De Nobelprijs voor Economie is dit jaar gewonnen door de Amerikaanse hoogleraar Claudia Golden voor haar studie naar de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Personeelstekort

Coronavirus en de vitaliteit van medewerkers

Het coronavirus legt de kwetsbaarheid van onze economie bloot. Wat kan je als bedrijf doen om minder kwetsbaar te zijn?

Personeelstekort

Personeelstekort? 3 tips om het slim aan te pakken

In bepaalde sectoren is het lastig om aan personeel te komen. Hogere beloning lijkt een oplossing, maar er zijn betere en slimmere alternatieven. Lees de 3 tips!

Beoordelingsgesprek, beloningssysteem, Jan Schuurman

Zo vereenvoudigt u uw beoordelingssysteem

Het traditionele beoordelingsgesprek is steeds lastiger in te passen binnen moderne organisatievormen, zoals bij agile werken en zelfsturende teams. Maar kan het ook anders?

Is het functiehuis nog van deze tijd?

Is het functiehuis nog van deze tijd?

Een functiehuis vraagt veel onderhoud, wat tijd en geld kost. Wat zijn de alternatieven en voor welke organisaties zijn die geschikt?

Bouw je eigen baan

Bouw je eigen baan

Om organisaties flexibel te krijgen zijn er mogelijkheden genoeg, door bijvoorbeeld creatief te sleutelen aan functies.
Komt de bonus terug?

Komt de bonus terug?

Een opmerkelijk geluid in beloningsland. De werkgeversvereniging AWVN pleite onlangs voor het uitkeren van meer bonus in plaats van het verhogen van het vaste salaris.