Specialist Functiewaardering en Beloning

Alle Diensten

Het dienstenpakket is tot stand gekomen vanuit vragen van klanten in de afgelopen jaren. Regelmatig terugkerende klantvragen zijn vertaald naar een concreet aantal diensten. Voor elk van deze diensten is een onderliggend instrumentarium ontwikkeld, waarmee de klant professioneel en vakinhoudelijk wordt ondersteund. Op deze manier kan voor elke specialistische vraag effectief en efficiënt een passende oplossing worden geboden.

beloningsonderzoek

Beloningsonderzoek

Beloningsonderzoek en benchmarking levert u een duidelijk en objectief vergelijkingskader, zodat u sterker staat in salarisbesprekingen.
Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Effectief beloningsbeleid gaat niet alleen over salarisverhogingen, maar ook over eigentijds beleid dat past bij uw business, uw strategische richting en uw organisatiecultuur.
beloningsregelingen

Bonusregelingen

Bonussen liggen regelmatig onder vuur. Onterecht menen deskundigen. Zorgvuldig toegepaste bonusregelingen hebben hun nut bewezen.
Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen

Een tijdrovende activiteit voor veel HR-afdelingen is nog steeds het opstellen van functiebeschrijvingen. Maar daar zijn elegante oplossingen voor.
Functiewaardering

Functiewaardering

Functiewaardering draait om meer dan alleen het salaris. Het creëert ook structuur, duidelijkheid en rust binnen de organisatie. Maar is uw functiehuis en FUWA-systeem nog wel op orde? En sluit het nog wel aan bij de dynamiek op de arbeidsmarkt?
Bezwaar functie-indeling

Bezwaar functie-indeling

Functiewaardering is een gevoelige materie en roept regelmatig discussie op. Veel besluiten op het gebied van functiewaardering staan via een bezwaarprocedure open voor bezwaar en beroep. Voor zowel werkgevers als werknemers is het vaak lastig om hierbij de juiste argumentatie te vinden.
Toetsing uitwisselbaarheid

Toetsing uitwisselbaarheid

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Vaak gaat de hele organisatiestructuur hierbij op de schop. Dat kan nogal verstrekkende gevolgen hebben, zoals ingrijpende verandering van werkzaamheden en boventalligheid van medewerkers.
Beoordelingssystemen

Beoordelingssystemen

In modern HR-beleid staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Door het gebruik van een goed beoordelingssysteem kunt u uw medewerkers motiveren en de prestaties van de organisatie verbeteren.

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:

© Schuurman HR Advies BV