Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Ontdek de Juiste Salarisverhoging voor 2024

27 december 2023

Haal meer uit de jaarlijkse salarisindexatie

Hoe zorgt u ervoor dat de salarissen van uw team marktconform blijven in het komende jaar? Het antwoord is indexatie, een krachtig instrument om de koopkracht van uw medewerkers te behouden. Bij indexatie draait alles om collectieve verhogingen die onvoorwaardelijk zijn en losstaan van individuele prestaties. Maar welke salarisverhoging is eigenlijk gebruikelijk?

CPI als Gouden Standaard

Een betrouwbare gids voor het bepalen van de gewenste indexatie is het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit cijfer, dat de inflatie weergeeft, is essentieel om de stijging van de kosten in Nederland te begrijpen. In 2022 zagen we een uitzonderlijke stijging van 10%, voornamelijk door explosieve energieprijzen. Zelfs zonder energie in overweging te nemen, was de inflatie 5,8%, fors hoger dan het langjarig gemiddelde van 2,25%.

Wat bracht 2023?

In 2023 zagen we soms opvallende salarisstijgingen van tot wel 10% of meer in bepaalde sectoren. Volgens het adviesbureau Willis Towers Watson lag het gemiddelde in Nederland rond de 4,6%, terwijl de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) sprak van een stijging van 7% in CAO-lonen. Let op, deze cijfers zijn niet één op één vergelijkbaar, maar ze geven wel een indicatie van de trend.

Slimme afwegingen voor 2024

Naast inflatiecorrectie zijn er andere cruciale overwegingen bij het vaststellen van de indexatie. Bedrijven balanceren tussen het aantrekken van getalenteerd personeel, het behouden van een sterke marktpositie en het handhaven van een gezonde financiële positie. Betaalbaarheid van de salarisverhogingen is hierbij van essentieel belang. Elke organisatie maakt daarbij haar eigen weloverwogen keuzes.

Prognose voor 2024: Wat kunnen we verwachten?

Voor 2024 is het aan te raden om te beginnen met kijken naar de CPI over 2023. Het definitieve cijfer wordt in februari bekend gemaakt, maar voorlopige indicaties wijzen op een gemiddelde CPI van 4,2% in 2023. Voorspellingen van toonaangevende organisaties suggereren een gemiddelde salarisstijging in 2024 die iets lager ligt dan 2023. De algemene verwachting is dat de salarisstijgingen ook in 2024 aanzienlijk zullen zijn, gedreven door arbeidsmarktkrapte en de hoge inflatie van het afgelopen jaar.

Benchmark uw salarissen slim

Overweegt u om van de gebaande paden af te wijken? Als salarissen een struikelblok vormen voor het aantrekken van nieuw talent, kan periodiek benchmarkonderzoek cruciaal zijn. Een dergelijk onderzoek biedt u uitgebreide informatie over salarisniveaus in de markt, waarmee u uw salarissen kunt vergelijken en optimaliseren.

Wilt u hier dieper op ingaan met een expert? Neem gerust contact met ons op. Ontgrendel het potentieel van uw team met de juiste salarisstrategie voor 2024!