Specialist Functiewaardering en Beloning

Toetsing uitwisselbaarheid

Reorganisaties en boventalligheid

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Vaak gaat de hele organisatie- en functiestructuur hierbij op de schop, met verstrekkende gevolgen zoals ingrijpende verandering van werkzaamheden en boventalligheid van medewerkers. Medewerkers kunnen hun baan verliezen als werkzaamheden ingrijpend veranderen of zelfs in zijn geheel verdwijnen. Het is daarom van groot belang het proces van het vervallen van bestaande functies en het ontstaan van nieuwe functies kritisch te volgen. 

Afspiegelingsbeginsel

Wettelijk is vastgelegd hoe met boventalligheid en gedwongen ontslag moet worden omgegaan. Als functies gelijkblijvend zijn, dan moeten de huidige medewerkers worden geplaatst op de nieuwe functies. Als er daarbij minder arbeidsplaatsen (FTE's) te verdelen zijn dan in de oude situatie, dan moet er afgespiegeld worden. Het afspiegelingsbeginsel is een verplicht voorgeschreven selectiemethode die elke werkgever moet toepassen in dit soort situaties. Als functies niet gelijkblijvend zijn, dan komen de oude functies te vervallen en komen er de nieuwe of gewijzigde functies voor in de plaats. In dit geval kunnen de huidige medewerkers solliciteren op de nieuwe of gewijzigde functies.

UWV voorschriften

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) schrijft voor hoe er moet worden getoetst of functies gelijkblijvend en uitwisselbaarheid zijn. De werkgever moet zelf toetsen in welke mate nieuwe functies afwijken van de oude/bestaande functies. Als de conclusie hiervan is dat het gaat om nieuwe of ingrijpend gewijzigde functies, dan mogen medewerkers boventallig worden verklaard, met als gevolg dat ze mogelijk hun baan verliezen als er geen andere, passende functies voorhanden zijn.

Externe toetsing

Zodra er sprake is van een reorganisatie, met een daarbij behorende adviesaanvraag die moet worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad, dan speelt het uitwisselbaarheidsvraagstuk. Het toetsen van de uitwisselbaarheid van functies is geen eenvoudige klus. Er hangt voor medewerkers veel van af en daarom moet het uiterst zorgvuldig gebeuren. Vanuit onze kennis over functies en de uitwisselbaarheid van functies helpen wij zowel werkgevers als ondernemingsraden bij dit complexe proces door het aanbieden van deskundige (contra-) expertise. 

Spreekt dit u aan, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:

© Schuurman HR Advies BV 2019