Specialist Functiewaardering en Beloning

Toetsing uitwisselbaarheid

Reorganisaties en boventalligheid

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Vaak gaat de hele organisatie- en functiestructuur hierbij op de schop. Niet zelden heeft dat verstrekkende gevolgen, zoals ingrijpende verandering van werkzaamheden en boventalligheid van medewerkers. Medewerkers kunnen hun baan verliezen als bestaande werkzaamheden veranderen of verdwijnen. Het is daarom van groot belang het proces van het vervallen van bestaande functies en het ontstaan van nieuwe functies kritisch te volgen. 

Afspiegelingsbeginsel

Wettelijk is vastgelegd hoe met boventalligheid en gedwongen ontslag moet worden omgegaan. Als functies gelijkblijvend zijn, dan moeten de huidige medewerkers worden geplaatst op de nieuwe functies. Als er daarbij minder arbeidsplaatsen (FTE's) te verdelen zijn dan in de oude situatie, dan moet er afgespiegeld worden. Het afspiegelingsbeginsel is een verplicht voorgeschreven selectiemethode die elke werkgever moet toepassen in dit soort situaties. Als functies niet gelijkblijvend zijn, dan komen de oude functies te vervallen en komen er de nieuwe of gewijzigde functies voor in de plaats. In dit geval kunnen de huidige medewerkers solliciteren op de nieuwe of gewijzigde functies.

UWV voorschriften

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) schrijft voor hoe er moet worden getoetst of functies gelijkblijvend en uitwisselbaarheid zijn. De werkgever moet zelf toetsen in welke mate nieuwe functies afwijken van de oude/bestaande functies. Als de conclusie hiervan is dat het gaat om nieuwe of gewijzigde functies, dan worden medewerkers boventallig verklaard en verliezen ze mogelijk hun baan.

Externe toetsing

Vanuit onze kennis over functies en functiewaardering helpen wij, als neutrale buitenstaander, zowel de werkgever als de Ondernemingsraad bij dit complexe proces. Aan de hand van een gestandaardiseerd toetsingsformulier toetsen wij op objectieve wijze de uitwisselbaarheid van functies. Dat kan bijvoorbeeld in het kader van een adviesaanvraag die wordt voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Spreekt deze aanpak u aan, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77-6
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:
© Schuurman HR Advies BV 2017