Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Ons team


Specialist Functiewaardering & Beloning

Jan Schuurman

Samen met de klant een nieuw functiehuis of beloningssysteem ontwikkelen, daar ligt mijn expertise en mijn passie. Beloning blijft altijd een boeiend onderwerp. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het een actueel thema. Een goede beloning helpt talentvolle medewerkers aan te trekken en voor de organisatie te behouden.

Vanuit de opdrachten die ik over een periode van meer dan 25 jaar heb uitgevoerd heb ik gezien wat in de praktijk wel en niet werkt. Vanuit een pragmatische benadering help ik u graag door de vaak lastige en gevoelige materie, zoals discussies over de hoogte van salarissen.

Senior Functiewaarderingsspecialist

Carlijn Vugs

Als vakvrouw staat zorgvuldigheid en creativiteit voor mij hoog in het vaandel als het gaat om functiehuizen, functiewaardering, beloningsmanagement en (bezwaar)procedures rondom functie-indeling.

Ik doorgrond vraagstukken en situaties snel en grondig en bekijk deze vanuit verschillende perspectieven, houd rekening met verschillende belangen en bedenk passende oplossingen. In mijn aanpak zijn creativiteit en maatwerk belangrijk. Daarbij ga ik altijd voor de hoogst haalbare kwaliteit waarbij ik als adviseur toegankelijk ben voor alle partijen.

Senior HR Business Partner

Marc Muller

Functiewaardering lijkt een technisch traject, maar uiteindelijk gaat het over acceptatie en draagvlak. De reden dat ik naast de inhoud veel aandacht heb voor de uitrol, de medezeggenschap, de risicoanalyses en in gesprek ga met de mensen in de organisatie. Uiteindelijk zorgt transparantie, consistentie en acceptatie van de uitkomsten voor een succesvolle implementatie.

Vanuit mijn brede ervaring als HR director, OR adviseur en specialist adviseer ik graag over de impact van het invoeren van een gewogen en gewaardeerd functiehuis op jullie organisatie, de mensen en jullie HR beleid.

HR Consultant / Talent Manager

Marco Koot

Ik beweeg me graag op het snijvlak van organisaties en mensen. Om samen de vertaalslag te maken van wat een organisatie wil naar wat dit in de dagelijkse praktijk betekent voor de mensen en hun verdere ontwikkeling. Hoe veranker je dit in een toegankelijk functiehuis, bijbehorend competentiehandboek en eenvoudig proces dat leidinggevenden en medewerkers helpt om vooral toekomstgerichte gesprekken te voeren.

Vanuit mijn ervaring als leidinggevende, projectmanager en consultant weet ik snel een brug te slaan tussen de belangen van de organisatie en de mensen.