Skip to main content

Specialist Functiewaardering en Beloning

Ons team


Jan Schuurman

In Blue 402x Linkedin

Samen met de klant een nieuw functiehuis of beloningssysteem ontwikkelen, daar ligt mijn expertise en mijn passie. Beloning blijft altijd een boeiend onderwerp. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het een actueel thema. Een goede beloning helpt talentvolle medewerkers aan te trekken en voor de organisatie te behouden.

Vanuit de opdrachten die ik over een periode van meer dan 25 jaar heb uitgevoerd heb ik gezien wat in de praktijk wel en niet werkt. Vanuit een pragmatische benadering help ik u graag door de vaak lastige en gevoelige materie, zoals discussies over de hoogte van salarissen.

Carlijn Vugs

In Blue 402x Linkedin

Als vakvrouw staat zorgvuldigheid en creativiteit voor mij hoog in het vaandel als het gaat om functiehuizen, functiewaardering, beloningsmanagement en (bezwaar)procedures rondom functie-indeling.

Ik doorgrond vraagstukken en situaties snel en grondig en bekijk deze vanuit verschillende perspectieven, houd rekening met verschillende belangen en bedenk passende oplossingen. In mijn aanpak zijn creativiteit en maatwerk belangrijk. Daarbij ga ik altijd voor de hoogst haalbare kwaliteit waarbij ik als adviseur toegankelijk ben voor alle partijen.

Marc Muller

In Blue 402x Linkedin

Functiewaardering lijkt een technisch traject, maar uiteindelijk gaat het over acceptatie en draagvlak. De reden dat ik naast de inhoud veel aandacht heb voor de uitrol, de medezeggenschap, de risicoanalyses en in gesprek ga met de mensen in de organisatie. Uiteindelijk zorgt transparantie, consistentie en acceptatie van de uitkomsten voor een succesvolle implementatie.

Vanuit mijn brede ervaring als HR director, OR adviseur en specialist adviseer ik graag over de impact van het invoeren van een gewogen en gewaardeerd functiehuis op jullie organisatie, de mensen en jullie HR beleid.

Marco Koot

In Blue 402x Linkedin

Ik beweeg me graag op het snijvlak van organisaties en mensen. Om samen de vertaalslag te maken van wat een organisatie wil naar wat dit in de dagelijkse praktijk betekent voor de mensen en hun verdere ontwikkeling. Hoe veranker je dit in een toegankelijk functiehuis, bijbehorend competentiehandboek en eenvoudig proces dat leidinggevenden en medewerkers helpt om vooral toekomstgerichte gesprekken te voeren.

Vanuit mijn ervaring als leidinggevende, projectmanager en consultant weet ik snel een brug te slaan tussen de belangen van de organisatie en de mensen.

Astrid Duits

In Blue 402x Linkedin

Bij complexe verandervraagstukken, gaat het om een goede balans tussen cijfers en mensen. Mijn doel is om een organisatie te laten renderen en de mensen te laten floreren. Met een doordachte organisatiestructuur en functiegebouw, een fijne werkcultuur, heldere en haalbare doelstellingen en een modern, eerlijk en betaalbaar beloningsbeleid, lopen rendement en werktevredenheid met elkaar op. En lukt het ook om de juiste medewerkers aan de organisatie te binden.

Mijn achtergrond ligt in de arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfseconomie, gecombineerd met meer dan 25 jaar ervaring. Mijn talent ligt in het harmonieus meenemen van alle mensen in het veranderproces, het behouden van overzicht en het aanbrengen van een transparante structuur.