Specialist Functiewaardering en Beloning

HR Diensten & Advies

Het dienstenpakket is tot stand gekomen vanuit de belangrijkste klantvraag in de afgelopen jaren. Soms ging het daarbij om hele gerichte vragen, bijvoorbeeld "wat is een passend salaris voor deze functie?". Maar soms waren het ook omvangrijke vragen, zoals bijvoorbeeld de vraag om voor een dynamische organisatie een functiehuis op te zetten.

Alle HR Diensten

Al dit soort vragen is vertaald naar een aantal concrete diensten. Voor elk van deze diensten is een onderliggend instrumentarium ontwikkeld, waarmee de klant professioneel en vakinhoudelijk wordt ondersteund. Op deze manier kan voor elke specialistische vraag effectief en efficiënt een passende oplossing worden geboden.
beloningsonderzoek

Beloningsonderzoek

Beloningsonderzoek en benchmarking levert u een duidelijk en objectief vergelijkingskader, zodat u sterker staat in salarisbesprekingen.

Lees meer

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Effectief beloningsbeleid gaat niet alleen over salarisverhogingen, maar ook over eigentijds beleid dat past bij uw business, uw strategische richting en uw organisatiecultuur.

Lees meer

beloningsregelingen

Bonusregelingen

Bonussen liggen regelmatig onder vuur. Onterecht menen deskundigen. Zorgvuldig toegepaste bonusregelingen hebben hun nut bewezen.

Lees meer

Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen

Een tijdrovende activiteit voor veel HR-afdelingen is nog steeds het opstellen van functiebeschrijvingen. Maar daar zijn elegante oplossingen voor.

Lees meer

Functiewaardering

Functiewaardering

Functiewaardering draait om meer dan alleen het salaris. Het creëert ook structuur, duidelijkheid en rust binnen de organisatie. Maar is uw functiehuis en FUWA-systeem nog wel op orde? En sluit het nog wel aan bij de dynamiek op de arbeidsmarkt?

Lees meer

Bezwaar functie-indeling

Bezwaar functie-indeling

Functiewaardering is een gevoelige materie en roept regelmatig discussie op. Veel besluiten op het gebied van functiewaardering staan via een bezwaarprocedure open voor bezwaar en beroep. Voor zowel werkgevers als werknemers is het vaak lastig om hierbij de juiste argumentatie te vinden.

Lees meer

Toetsing uitwisselbaarheid

Toetsing uitwisselbaarheid

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Vaak gaat de hele organisatiestructuur hierbij op de schop. Dat kan nogal verstrekkende gevolgen hebben, zoals ingrijpende verandering van werkzaamheden en boventalligheid van medewerkers.

Lees meer

Beoordelingssystemen

Beoordelingssystemen

In modern HR-beleid staat de ontwikkeling van medewerkers centraal. Door het gebruik van een goed beoordelingssysteem kunt u uw medewerkers motiveren en de prestaties van de organisatie verbeteren.

Lees meer

Specialist Functiewaardering en Beloning

Beloningsonderzoek

Betalen we wel genoeg of kan het wel wat minder? 

Er zijn verschillende redenen om beloningsonderzoek uit te voeren. Misschien wilt u weten of uw bedrijf nog wel marktconform betaalt. Of misschien heeft u de indruk dat de arbeidsvoorwaarden toch wel erg riant zijn. 

Benchmarking

Vergelijkend onderzoek (= benchmarking) levert de basis voor het ontwikkelen van een concurrerend beloningsbeleid. Uitkomsten van benchmarkonderzoek leveren u stevige aangrijpingspunten om loonkosten in de hand te houden. Benchmarking zorgt voor een duidelijk referentiekader waardoor u sterk staat in salarisbesprekingen met uw medewerkers.

Waardevol instrument

De  belangstelling en waardering voor benchmarking groeit enorm. Organisaties vinden het belangrijk om te weten wat een functie waard is op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om jobpricing als stuurinstrument. Slimme bedrijven stemmen hun beloning af op de schommelingen in de vraag en het aanbod in de arbeidsmarkt. 

In een arbeidsmarkt die onder druk staat, moet een organisatie concurrerend genoeg zijn om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te behouden. Een salarisbenchmark of beloningsbenchmark biedt inzicht in de spanning op de arbeidsmarkt en levert daarmee een basis voor besluitvorming en salarisadvies. 

Appels met peren vergelijken?

Om bruikbare benchmarkresultaten te bereiken vergelijken we met overeenkomstige organisaties. Dit moet ruim worden geïnterpreteerd. De vergelijking kan bijvoorbeeld worden gemaakt met kleine, middelgrote of beursgenoteerde bedrijven. Maar ook met specifieke sectoren of een combinatie van deze factoren. 

Het gaat bij benchmarking niet alleen om het achterhalen van de beloningsniveaus in de markt. Ook de ‘why’ achter de vraag is belangrijk: waarom belonen anderen beter of slechter? Een benchmark laat zien hoe andere bedrijven belonen. Deze gegevens vormen het startpunt voor een analyse van de cijfers. Deze analyse kan worden gebruikt om nieuw beleid te formuleren. Maar ook om het bestaande beloningsbeleid aan te passen. 

De functie centraal

Bij beloningsonderzoek vormen taken en verantwoordelijkheden die behoren bij een functie (of een groep functies) het vertrekpunt. Bij voorkeur worden deze vastgelegd in een functieprofiel of functiebeschrijving. Dit zorgt dat taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn. Gelukkig zijn functieprofielen in veel organisaties al wel beschikbaar. 

Op basis van het functieprofiel, en eventueel ook een aanvullend interview, wordt een goed beeld gevormd van de functiezwaarte. Het vergelijken van salarissen en beloningen in de markt op alleen de functietitel is onvoldoende en ook risicovol. Voorkomen moet worden dat "appels en peren" worden vergeleken en onjuiste conclusies worden getrokken. 

Unieke data, advies op maat

Al meer dan twintig jaar verzamelen wij salarisgegevens en volgen wij beloningstrends. Deze verwerken wij nauwkeurig in onze eigen professionele database met beloningsgegevens. Op basis van deze informatie verzamelen en selecteren wij voor u beloningsinformatie op maat en maken we deze systematisch toegankelijk. In de vorm van overzichtelijke rapportages presenteren we de resultaten, vertaald in praktische en toepasbare adviezen. 

Uiteenlopende organisaties hebben wij de afgelopen jaren voorzien van gedetailleerde beloningsanalyses en benchmarkonderzoeken. Ook voor u zetten wij graag onze professionele kennis en ervaring in om u te adviseren. Graag praten wij eens met u door wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

Contactgegevens

Lange Brinkweg 77-6
3764 AB Soest
T. 035 603 05 06

Privacyverklaring

Over Schuurman HR Advies

Schuurman HR Advies is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van Human Resources en heeft zich, als één van de weinige HR bureaus in Nederland, volledig gespecialiseerd op het gebied van functiewaardering en beloning.

Vragen?

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op.

Social Media

Volg mij op:
© Schuurman HR Advies BV 2017